יוסף חי ומזל I גורלות I גורל I מיסטיקה I רוחניות I מזל
פתיחת מזל פתיחת גורל
 
מהו גורל? 
מהו מזל? 
מה ההבדל בין השניים? 
האם ניתן לשנות גורל? 
האם ניתן לשנות מזל? 
אם כן, כיצד ניתן לשנות גורל, מזל?
 


הנשמות המצויות בעולם של מעלה בוחרות את מועד הירידה לעולם הגשמי-הפיזי. כאשר הן חפצות לחוות שיעורים ולערוך למידה, הן עורכות "תכנית חיים" מלאה, תכנית אשר מצויים בה כל האירועים שעליה לעבור ולחוות במחזור חייה החדש. הכל ידוע מראש לנשמה, היא עורכת את בחירותיה מראש, כולל נקודת ההתחלה ונקודת הסיום.

 

המועד בו בוחרת הנשמה להגיח לאוויר העולם מהווה את "הקוד הסודי" לפענוח מסלול החיים למחזור חיים נתון, זהו שביל הגורל, זהו שביל גורלה של הנשמה.פתיחת גורל.

 

מכאן, הנכם למדים, כי תאריך לידתה של הנשמה הנבחר על-ידה, מאפשר לכם ללמוד על מסלול חייכם, על הפוטנציאל הניתן למימוש במסלול חייכם. אין כאן כל יכולת לשנות, הכל סגור וחתום מראש עוד טרם הגעתה של הנשמה לעולם של מטה.

 

הדרך ו/או האופן שבו מוציאים אל הפועל את תכתיבי האירועים והמאורעות שנקבעו מראש על-ידי הנשמה, היא בחירתכם שלכם, בחירה המקנה לכם את הזכות למימוש. בחירה זו תבוא לידי ביטוי בהתאם לרמת מודעותכם שלכם.

 

ככל שרמת מודעותכם גבוהה יותר, כך בחירתכם שלכם תהיה נינוחה יותר, שלמה יותר, עקב בואה מתוך מקום של התחברות לנשמתכם שלכם.

 

ברצוני לחדד את נושא שביל הגורל שאינו ניתן לשינוי. כפי שציינתי בתחילת דבריי, תאריך הלידה מהווה את "הקוד הסודי" לפענוח מסלול חייה של הנשמה במחזור חיים נתון. הוא אינו ניתן לשינוי מבחינת אירועים עיקריים שבחרה הנשמה לחוות, אך זכות הבחירה החופשית שניתנה לכל אדם באשר הוא, משנה את השביל, את מסלול החיים.

 

על-כן, בחירותיה של הנשמה ידועות מראש, אך הן אינן ידועות לכם באופן מודע, כדי שתוכלו להתמודד, לחוות וללמוד, ולערוך את ייעודכם כפי שנשמתכם חפצה לה.

 

שביל הגורל הוא הקארמה של הנשמה, הקארמה אותו בחרה טרם ירידתה לכאן. ירידת הנשמה לעולם של מטה אינה מתרחשת באופן אקראי, הנשמה עוברת תהליך ממושך הנועד לעזור לה בבחירת מסלול חייה, כזה אשר יאפשר לה ללמוד ולממש את זכותה באורח הטוב ביותר במחזור חייה הנבחר.

 

תהליך זה אותו עוברת הנשמה נערך בשיתוף פעולה מלא עם ישויות מתודעות גבוהות, המהוות את "המועצה". מספר הישויות במועצה משתנה, בדרך-כלל יש מספר אי-זוגי של משתתפים - חמישה, שבעה, תשעה או יותר, בהתאם לתכנית הנשמה.

 

יש להבין את מהותו של מחזור החיים בעולם של מטה. אין כאן ירידה לשם טיול והנאה, יש כאן ירידה לשם עליה ברמת התודעה.

 

הירידה לעולם של מטה היא זכות גדולה, אין היא חובה, אין היא הכרח, זו בחירתה של הנשמה, וזו האחרונה מתחייבת מראש לביצוע התהליך במלואו, עליו נערך דיון עם המועצה, "מועצת הקארמה".

 

ממד הזמן בעולם של מטה משול לזמן של הינף יד. חוויה המתרחשת בעולם זה במשך כ70-80- שנה, משולה לנקודה קטנה בממד הזמן האינסופי. הנשמה אינה חשה כי היא "מבזבזת זמן יקר" כשהיא מופיעה כאן, נהפוך הוא, היא רואה בכך זכות גדולה לבלות כאן, להתנסות וליהנות מתחושותיו של הגוף הפיזי, כדי לגדול ולצמוח.

 

כשם שעליכם להבין את ממד הזמן וההבדל המהותי שבין עולם עליון לבין עולם של מטה, כך גם עליכם להבין את מונחי ה-"טוב" וה- "רע", ולדעת כי ה-"רע" הוא צלו של ה-"טוב", הוא החלק הנסתר, הלא נודע, של ה-"טוב" העומד מאחוריו.

 

אמצו אל לבכם הבנה חשובה זו, למען תקלו על עצמכם את המשך דרככם במחזור חיים זה.

 

דמיינו לרגע את גופכם לקופסת עץ, קופסת פח או קופסת זכוכית. זו הקופסה באשר היא, כאשר היא חווה מהלומה כלשהי, היא נשברת, היא נמעכת, מתפרקת לרסיסים, כך גם הנשמה בגוף פיזי היא חווה כאב נפשי, רגשי, פיזי. כך גם הנשמה יכולה להבין את מהותה של "המכה", את מהותו של "המשבר", כך היא יכולה לחוות "על בשרה" את החוויה וללמוד את שיעוריה.

 

כהלומת אור המתעופפת לה אי שם בעולמות עליונים, אין לה את האפשרות לחוש בחוויות מסוג זה, לשם כך נדרש לה גופה הפיזי. לשם כך, היא מוכנה להתחייב מראש על דרכה בעולם זה. זהו שביל גורלה הידוע לה מראש, עליו התחייבה מראש ואין באפשרותה לשנות זאת.

 

לפני כניסתה של הנשמה אל גופה הפיזי, שביל גורלה הכולל את כל האירועים אשר בחרה לחוות חולפים כסרט מהיר, מעין תזכורת אחרונה להתחייבותה בפני המועצה. עם כניסתה אל הגוף הפיזי סרט זה מוטמע בתוך זיכרונה הפנימי.

 

תהליך המודעות שתערוך במחזור חיים זה, יאפשר את התחברותו של הגוף הפיזי אל הנשמה, ומכאן יאפשר גם את יכולתה להעלות לכלל מודעות חלק מהטמון בזיכרון פנימי זה. תהליך המודעות יאפשר לה לחצות מהר יותר את שיעוריה, יאפשר לה לחוות בדרכי נועם ככל שניתן את שיעוריה.

 

"הכל צפוי והרשות נתונה" - התחייבתם מראש על שביל גורלכם בהתאם לכל גלגוליכם הקודמים בעולם של מטה, אתם יודעים הכל מראש, אך ניתנת לכם הרשות לבחור את הדרך בה תחפצו לחוות את האירועים והשיעורים.

 

לי אין כל ספק, שעדיין תישאל השאלה - "הכיצד אדם יבחר לחוות שיעורים כה קשים, אשר יש בהם פגיעות רגשיות, מחלות, אובדנים וכד'?"

 

אפנה אליכם את תשובתי בשאלה - כיצד יתרחש האיזון שבין השלילי לחיובי, האיזון שבין ה-"רע" ל-"טוב", האיזון שבין החושך לאור?

 

עליכם לזכור תמיד, את טיבו של האיזון, את טיבה של נקודת האמצע. כדי להגיע אל נקודה אופטימלית זו יש לחוות את שתי הנקודות ההפכיות המצויות בקצוות, ולמעשה מהוות את אותה הנקודה, נקודת ההתחלה ונקודת הסוף של המעגל הספירלי הנצחי, המעגל הספירלי הבלתי נדלה.

 

מעבר לשביל גורלכם הנבחר על-ידי נשמתכם מראש, נבחר על-ידה גם שמכם למחזור חיים זה, שם המתאים לה בהתאם לבחירותיה. שמכם שלכם מקנה לכם את השליטה על חייכם, בכך שהוא מאפשר לערוך בחירות המתאימות לשיעורי הנשמה.

 

שם ניתן לשינוי בהתאם לפוטנציאל הטמון בשביל הגורל, דהיינו שינוי אשר יאפשר זרימה חופשית יותר בבחירות הנשמה. יחד עם זאת, עליכם לזכור כי השם אשר הנבחר על-ידי הנשמה ביום לידתה, מהווה את שורש הנשמה, ולכן שם זה למרות השינוי ילווה אותה עד יומה האחרון בעולם זה.

 

מעבר לשביל הגורל הנבחר מראש ואינו ניתן לשינוי, קיים ליווי של המזל.

 

לעיתים השימוש במונח מזל לוקה בחסר. יש האומרים על אדם אחד כי הוא "חסר מזל", ועל אדם אחר כי "שפר עליו מזלו", אך בפועל יש להתייחס למזל כסמן, כפנס המאיר את הדרך, בין אם הוא מוגדר כ-"רע" על-פי התפיסה האנושית ובין אם הוא מוגדר כ-"טוב" על-פי אותה תפיסה.

 

המזל הוא התערבות עליונה המאירה את הדרך אל האירוע הטמון מראש בשביל הגורל, ל-"טוב" ול-"רע".

 

ניתן לפרק את המונח מזל לגורמים כדלהלן:

 

בפירוק זה ניתן להבין את כוחן של האותיות המרכיבות את המילה, אשר יש בהן מן ההארה לכיוון הדרך בה בחרתם מראש להלך באמצעותו של שביל הגורל.
לעיתים הארה זו מתפרשת כ-"מזל רע" עקב האירוע המתרחש בחייכם הטומן בחובו חוויה "קשה", ולעיתים הארה זו מתפרשת כ-"מזל טוב", וגם כאן עקב האירוע המזמן אתכם לחוויה חיובית ומעצימה.

 

בשני המקרים מדובר על "מזל" שניתן לכם מראש על-ידי התערבות קוסמית עליונה. מדובר על-כך שקיבלתם הזדמנות לראות ו-"לחזות" מראש את האירוע טרם הגעתו, לצפותו לפני כניסתו לשביל גורלכם, ו/או קיבלתם הזדמנות לחוות את החוויה וללמוד ממנה.

 

לעיתים נערכת בחירה לחוות בשביל הגורל תאונת דרכים. מזל מתקיים וחודר אל השביל, כאשר תאונה זו באה לידי ביטוי בנזק חומרי לכלי התנועה, אך האדם
נותר שלם ובריא מבלי להיפגע ומבלי להינזק. 

למעשה היא ידועה במילה פתיחת מזל

 

אדם אחד שחווה חוויה מסוג זה יכול לבכות את הנזק החומרי שלו ולחוש, כי הנו "חסר מזל", מבלי לשים לב כלל וכלל לחצי המלא, לחצי המהותי, לחצי שנותר שלם ובריא, הלא הוא עצמו.

 

אדם אחר יכול לשמוח ולהודות ליקום כולו על שנותר בריא ושלם, ולחוש כי "שפר עליו מזלו", מבלי לשים לב כלל וכלל לחצי החסר וחסר התכלית, הלא הוא כלי התנועה ששימש אותו בנסיעתו.

 

והרי לכם "טיבו של המזל" - לסמן לכם את דרככם בשביל הלמידה אשר בחרתם מראש, להאיר לכם כפנס זוהר את בחירותיכם ומקנה לכם הזדמנות להקל עליכם את הדרך ביישומן של הבחירות.

 

הדבר בא להקנות הסבר לעובדה הפשוטה, כי לכל אחד ואחד מכם "המטייל" לו כאן בעולם של מטה, יש שמירה ממעל, יש הכוונה ממעל, יש מדריך או מדריכים רוחניים המאירים לו את דרכו, מדריכי הנשמה.

 

ככל שתטמיעו זאת מהר יותר, כך תוכלו להכיל יותר את הסימנים המאירים ממעל, את סימני המזל הניתנים לכם כעזר, ל-"טוב" ול-"רע".

 

כשנאמר גורלו של אדם, כי אז נאמר בחירתו של אדם, בחירה שאינה ניתנת לשינוי.

 

כשנאמר מזלו של אדם, כי אז נאמר היכולת שלו להתבונן ולראות את הסימנים הטמונים בשביל גורלו.

 

כאשר יכולת הראיה שלו לסימנים אלו גדולה היא, כי אז יידע כי הנו "בר-מזל", וכאשר יכולת הראיה שלו לסימנים הללו מצומצמת היא, כי אז יידע כי אינו מחובר מספיק לנשמתו שלו, ומכאן הנו "חסר מזל".

 

לעיתים נשמות לוקחות על עצמן תפקיד חשוב בייעודן של נשמות אחרות ו/או באירועים אשר יש בהן מן הטראומות והאסונות. גם על-כך הן מתחייבות מראש.

 

הן מתחילות את מסלול חייהן והן אינן מודעות לכך שבאיזשהו שלב בחייהן הן תסטנה ממסלול זה ותיגשנה למסלול אחר, בו הן תמלאנה את תפקידן החשוב עליו התחייבו טרם הגעתן לכאן.

 

אלה הן נשמות אמיצות, אשר לקחו על עצמן תפקיד לעזור ו/או לכוון נשמות אחרות בדרכן. לעיתים נשמות שכאלה מסיימות את חייהן עוד לפני הזמן המצוי בזיכרונן הפנימי, וצוברות "נקודות זכות" לקארמה שלהן, ולעיתים הן ממשיכות במסלול חייהן זמן ארוך יותר בעולם של מטה, מזה שנקבע מראש טרם הגעתן לכאן, וניהנות מלמידה וחוויה נוספת.

 

תפקידים חשובים אלה מגיעים כביכול בהפתעה, דהיינו מתרחשת סטייה חדה ממסלול החיים המתוכנן, אך עדיין חשוב לזכור כי תפקיד זה נבחר על-ידי הנשמה והוא מגיע כאירוע חריג ובלתי צפוי, ככזה שאינו תואם כלל את מסלול החיים המתוכנן.

 

תפקידים מסוג זה יכולים לבוא לידי ביטוי בעולם של מטה במסגרת טראומות ואסונות, כאירועי השואה, הפיגועים, המלחמות וכד'. לא תמיד הטראומה או האסון מסתיימים בתוצאה "שלילית" על-פי התפיסה האנושית, דהיינו מוות. לעיתים, הנשמה "זוכה" לפרק זמן ארוך יותר של שהות בעולם הגשמי.

 

עליכם לזכור, כי אתם בחרתם את מסלול חייכם בעולם העשייה, ועל-כן, גם אם לעיתים חווים אתם "קושי", דעו כי ידעתם על-כך מראש וקיימת סיבה לכך. הניחו בצד את שאלות ה-"למה" ונסו להבין את הסיבה, את השיעור.
לימדו מהתוצאה למען תתקדמו אל עבר השיעור הבא, בו תשכילו לפעול בדרך מודעת יותר, בדרך נוחה יותר לכם ולנשמתכם המהווה את הווייתכם שלכם.

 

היו ערים לסימני המזל הנקרים בדרככם למען תחושו בבחירה החופשית שניתנה לכם במתנה כבני אנוש. ממשו מתנה זו. ממשו את בחירתכם הראשונית לשהות בעולם העשייה. לא בכדי מכונה עולם זה בשם עולם העשייה, זה העולם בו יש לפעול, לעשות, להוציא אל הפועל את "תכנית החיים" הכוללת את כל האירועים עליהם התחייבתם מראש בפני ה-"מועצה".

 

קחו אחריות,

 

התמודדו וממשו את מלוא הפוטנציאל הטמון בשביל גורלכם! 

logo בניית אתרים