אהבה I החזרת אהבה חיזוק אהבה

לאהבה בין איש לאשתו: קח תפוח חדש וגם מחט חדשה מהחנות ותעשה על התפוח עיגול במחט הנ"ל ותכתוב בתוך העיגול אדם וחוה ותכתוב שם האיש תחת אדם ושם האישה תחת חוה
      אדם                                      חוה
שם האיש                                    שם האישה
ואח"כ יאכלו שניהם התפוח הנ"ל.

אישה שתאהב את בעלה: קח עפר מתחת רגל שמאלה ותקשור בבגדיך.

לאיש שיאהב את אשתו: קח מלח וזרוק באש ואמור כשם שהמלח דולק, כך ידלק לב של פב"פ לאהבת אשתו פב"פ.

לאהבה: תקנה סכין חדש במחיר הראשון ותחתוך בו ציפורני ידיך ורגליך ותשרוף לאפר ותן האפר במאכלו בלי ידיעתו.

לאדם שברח מפני אשתו: קח פלפלים שלמים וקח חתיכת בד מבגדו עם סיד וחומץ חזקות ותרתיח הכל על האש ותאמר כשם שאלו הדברים מרותחים ומתחממים,כך ירתחו ויתחממו כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו פב"פ עד שיאהב את אשתו וישוב אליה במהרה בלי עיכוב (כך תאמר 3 פעמים), וכן להיפך או לכל אדם שברח.

לאישה שרוצה שבעלה יאהב אותה: תיקח הזיעה שיוצאת מפניה במרחץ ותערב ביין ותשקה את בעלה שיאהבה לעולם.

לאהבה: קח מן האישה שהיא ישנה שיער אחד ומדוד אותו מתחילת הירך עד העקב ובעודו מודד יאמר בשם השם אני עושה  ובמאמרו אני מודד לשמו אני עושה מדידה זו עלייך פב"ב שלא תוכלי לילך ברגליך ולא תוכלי לעמוד ממקומך אם לא תעשי רצוני פב"פ ואהיה בעניך אהוב מכל הבריות שיש בעולם.

אישה הרוצה שבעלה יהיה רק שלה (לא יבגוד): ולא ישמש עם אחרות ח"ו תיקח מחט שתפרו בו תכרכי המת בלבד ותכוף חוד המחט תוך פי המחט ןאח"כ תשים אותה (בחגורתו) באבנטו. וע"י כך היא,אישתו, מונעת מבעלה מלחטוא וידבק באשתו בלבד.

לדעת כל מה שיש בלב האשה: קח כל שהוא מחלב הזאב ושים על גרון האישה בזמן שהיא ישנה ותגיד לך כל מה בליבה.

לאהבה: תישא עליך עין ימין של זאב וכל רואיך יאהבוך.

לאיש אשר אשתו אינה אוהבת אותו: קח כסף חי ותן אותו על גחלים ותאמר כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים כך יתהפך ליבה של פלונית בת פלונית \ בתר פלוני בן פלוני ולא תנוח ולא תשקוט ולא תישן ולא תשתה עד שתאהב אותי אהבה עזה.

לאישה שרוצה שבעלה יאהב רק אותה בלבד: תיקח עין הימנית של הדוכיפת ותתלה עליה ותראה פלאות.

לדעת כל מה שהאישה עשתה: קח לב של דוכיפת ושים על ליבה בעודה ישנה ותספר לך כל מה שעשתה.

לאהבה: קח מנוצת שני תרנגולים בשעה שנזקקין זה לזה ותיגע בנוצות אלו למי שתרצה ויאהב אותך.

לאהבה בין איש לאשתו: יקח הבעל 3 שערות מראש האישה ויכרוך אותן על מחט ויתחוב המחט בקרקע ותאהב אותו.

לחש לאהבת האישה לבעלה: בעל שאישתו מורדת בו ואינה אוהבת אותו, יקח מעט משערותיה ומעט מלח ומעט כסף חי ויצרור כל זה בתוך בד, ויניח גחלי אש בתוך כלי חרס וישם את הצרור על הגחלים, וכאשר יתחיל להישרף הבד יאמר כך:
"כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים כך יתהפך לב אשתי פב"פ באהבה עזה לבעלה פב"פ ולא תנוח ולא תשקוט ולא תישן ולא תאכל ולא תשתה עד שתאהב אותי האהבה עזה, אהבה אמיתית ואהבה תמידית, אמן סלה"
 
אהבה
אהבה: קח שערות ממי שתרצה אהבתו ותכרוך על מחט ותחוב בקרקע.
 
לחש לאהבה: ביום חמישי בבוקר השכם, כאשר אנשי הבית ישנים, תיקח מלחוזרוק באש ואמור כך:
" אני לוקח מן פב"פ את בשרו ודמו שישרוף ליבו אלי באהבה עזה כמו שנשרף המלח הזה. שלא יוכל להיות בלעדי כמו שלא יכול הצבי להיות בלי אליה וכמו האם בלי ילדיה. אמן סלה"


יוסף חי כישופים אהבה לבנים
הסרת עין הרע וכישוף
פתיחת מזל וגורל
נייד וואצאפ 0509609554 
יוסף חי - מומחה לקבלה מעשית ולהחזרת אהבה מכל מקום בעולם .
טואול בניית אתרים